Ειδική Διιδρυματική -Διατμηματική Επιτροπή Διοίκησης (ΕΔΕ) Διεθνούς Διιδρυματικού − Διατμηματικού Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) :

«Διαχείριση και Μεταφορά Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Υδρογόνου» (Οil, Gas and Hydrogen management and transportation − M.Sc. MOGMAT)

Το ΠΜΣ MOGMAT διοικείται από την εννεαμελή  Διιδρυματική/ Διατμηματική Ελληνο –Αζέρικη Επιτροπή  Διοίκησης του ΠΜΣ-ΜOGMAT.

(9 Members of the Special Inter-University/ Interdepartmental Administrative Committee of common master program M.Sc. MOGMAT)

Αναλυτικά  :

Από την Ελληνική  πλευρά του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  συμμετέχουν:

1.     D.Sc.Econ. Σίσκος Ευάγγελος Καθηγητής, Διευθυντής ΠΜΣ-ΜOGMAT και πρόεδρος της Διιδρυματικής Επιτροπής Διοίκησης Καθηγητής του Τμήματος «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών»  της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

esiskos@uowm.gr

2. Κωνσταντίνος Βατάλης, Αναπληρωτής Διευθυντής ΠΜΣ-ΜOGMAT και Αντιπρόεδρος της Διιδρυματικής Επιτροπής Διοίκησης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής

kvatalis@uowm.gr

3. Καπαγερίδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής

ikapageridis@uowm.gr

4. Κοντέος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

gkonteos@uowm.gr

Από την Αζέρικη   πλευρά του Κρατικού  Οικονομικού Πανεπιστημίου του Αζερμπαϊτζάν   (  Azerbaijan State University of Economics-UNEC, ) συμμετέχουν

Από το Κρατικό  Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν

5.     Adalat Muradov,   Professor, Rector of UNEC,

rector@unec.edu.az

6.     Mansur  Barkhudarov,  Associate Professor

Dean of faculty  of International Economic Relations, UNEC

mansur_ib@yahoo.com

7.     Nazim Hajiyev,      Associate Prof. Dean of  MBA dpt UNEC

nazim_hajiyev@yahoo.com

Εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών  φοιτητών ΠΜΣ-ΜOGMAT

Οι 2 εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών φοιτητών ΠΜΣ-ΜOGMAT δεν έχουν εκλεγεί

TOP