Διοίκηση ΠΜΣ

Το ΠΜΣ διοικείται από την εννεαμελή  Διιδρυματική/ Διατμηματική Ελληνο –Αζέρικη Επιτροπή   του ΠΜΣ-ΜOGMAT

(9 Members of the Special Inter-University/ Interdepartmental Committee of master program MOGMAT )

Αναλυτικά  :

Μέλη της Ελληνικής Επιτροπής

1.     D.Sc.Econ. Σίσκος Ευάγγελος Καθηγητής, Διευθυντής ΠΜΣ-ΜOGMAT και πρόεδρος της Διιδρυματικής Επιτροπής

siskos@kastoria.teiwm.gr

2. Δρ. Ασημόπουλος Νικόλαος , Καθηγητής,

asimopou@teiwm.gr

3.  Χαραλαμπίδης Γεώργιος, Καθηγητής

chara@teiwm.gr

4.  Σαπρίκης Ευάγγελος, Επίκουρος καθηγητής

saprikis@teiwm.gr

Μέλη της Αζέρικης Επιτροπής

Από το Κρατικό  Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν

5.     Adalat Muradov,   Professor, Rector of UNEC,

rector@unec.edu.az

6.     Mansur  Barkhudarov,  Associate professor

Dean of faculty  of International Economic Relations, UNEC

mansur_ib@yahoo.com

7.     Nazim Hajiyev,      Associate Prof. Dean of  MBA dpt UNEC

nazim_hajiyev@yahoo.com

Εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών  φοιτητών ΠΜΣ-ΜOGMAT

Τζήμα Αργυρώ

Ντίνας Νικόλαος

TOP