Τέλη φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 3.000 ευρώ ανά φοιτητή. Τα τέλη φοίτησης δύναται να τροποποιούνται σε οποιοδήποτε ποσό, καθώς και κάθε άλλη αλλαγή σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του ΠΜΣ-ΜOGMAT με απόφαση της ελληνο-αζέρικης Ειδικής Διιδρυματικής επιτροπής διοίκησης (ΕΔΕ) του ΔΔΔΚ ΠΜΣ-ΜOGMAT.

TOP