Σκοπός Π.Μ.Σ

Σκοπός του ΠΜΣ  είναι η παροχή της διεθνούς διοικητικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης για την προετοιμασία και ανάπτυξη ηγετικών στελεχών και γενικών διευθυντών για την επαγγελματική σταδιοδρομία σε εθνικές  και διεθνείς  επιχειρήσεις μεταφοράς  (με αγωγούς και δεξαμενόπλοια πετρελαίου & LNG), διανομής και εμπορίας   πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ελλάδα και την διεθνή αγορά.

Στόχοι

Η  ανάπτυξη των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να ανταποκρίνονται στις πρακτικές και επιστημονικές ανάγκες της εθνικής και διεθνούς αγοράς, σε δύο άξονες:

α) Την υψηλή εκπαίδευση στελεχών διοίκησης και οργάνωσης μονάδων αξιοποίησης και πώλησης προϊόντων πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Τα εξειδικευμένα αυτά στελέχη θα καλύψουν τις ανάγκες των εθνικών και διεθνών πετρελαϊκών εταιριών και επιχειρήσεων μεταφοράς και πώλησης φυσικού αερίου και πετρελαίου.

β) Την υψηλή τεχνολογική εκπαίδευση στελεχών οργάνωσης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής και μεταφοράς προϊόντων φυσικού αερίου και πετρελαίου.

Συγκεκριμένα :

 1. Αποκτούν υψηλές διεθνείς διοικητικές και τεχνικές γνώσεις στις βιομηχανικές τεχνολογίες παραγωγής και μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, τις ικανότητες και δεξιότητες, ώστε  να ανταποκρίνονται στις επιστημονικές, διοικητικές, τεχνικές πρακτικές και ερευνητικές ανάγκες της διεθνούς αγοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου.
 2. Εξειδικεύονται σε ειδικά θέματα διεθνούς διαχείρισης, διοίκησης και επιχειρηματικής δραστηριότητας στην εθνική και διεθνή βιομηχανία φυσικού αερίου και πετρελαίου,  την μεταφορά τους μέσω αγωγών  αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου και δεξαμενοπλοίων LNG, εστιάζοντας τόσο στην θεωρία όσο και στην έρευνα.
 3. Εξειδικεύονται σε ειδικά θέματα διαχείρισης και υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων, τεχνολογιών κινδύνων κατασκευής αγωγών,  λειτουργικής αξιοπιστίας των αγωγών πετρελαίου, φυσικού αερίου και  των εγκαταστάσεων αποθήκευσής τους, της ασφάλειας και των περιβαλλοντικών  επιπτώσεων.  Επίσης σε προγράμματα στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού επένδυσης και παραγωγής στον χώρο του πετρελαίου και φυσικού αερίου.
 4. Εξειδικεύονται σε ειδικά διοικητικά και τεχνικά θέματα,  για την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων και εργαλείων στην ανάλυση δεδομένων  και τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων επίλυσης σύνθετων προβλημάτων, διαχείρισης  επιχειρηματικών κινδύνων σε επιχειρήσεις και  οργανισμούς της βιομηχανίας φυσικού αερίου και πετρελαίου, της μεταφοράς τους μέσω αγωγών και δεξαμενοπλοίων LNG   και την εμπορία τους.
 5. Εξειδικεύονται στις ιδιαιτερότητες των διεθνών αγορών εμπορίου φυσικού αερίου και πετρελαίου, στους  νόμους και τους κανονισμούς  της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας που διέπουν την παραγωγή,  την οικονομική και την χρηματοοικονομική δραστηριότητα μίας επιχείρησης στον χώρο της βιομηχανίας φυσικού αερίου και  πετρελαίου και τη μεταφορά τους μέσω αγωγών και δεξαμενοπλοίων LNG.
 6. Εξειδικεύονται στη λήψη και την εφαρμογή των οικονομικών και διοικητικών αποφάσεων και μεθόδων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής  διοίκησης και ανάλυσης, της παραγωγικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, της στρατηγικής ανάπτυξης   των επιχειρήσεων και των οργανισμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, τις στρατηγικές μάρκετινγκ,  της τιμολογιακής πολιτικής,  την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών, στην διεθνή και εθνική αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου σε ένα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.
 7. Εξειδικεύονται στις σύγχρονες τεχνολογίες στην οργάνωση και παραγωγή, την μεταφορά, την εφοδιαστική, την  μεταφορά, την αποθήκευση και τα κανάλια διανομής προϊόντων, την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics) πετρελαίου και φυσικού αερίου και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις και οργανισμούς πετρελαίου και φυσικού αερίου.

επαγγελματικές προοπτικές

Με την ολοκλήρωση των σπουδών στο Π.Μ.Σ. MOGMAT οι διπλωματούχοι θα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και της διεθνούς αγοράς σε θέματα διαχείρισης, μεταφοράς,  εμπορίας και λειτουργίας μονάδων παραγωγής φυσικού αερίου και πετρελαιοειδών. Ως υψηλά ειδικευμένα στελέχη, θα καλύψουν τις πρακτικές και επιστημονικές ανάγκες της αγοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, και θα μπορούν να αξιοποιηθούν ως ηγετικά στελέχη και διευθυντές στην ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά.

Οι απόφοιτοι του MSc, MOGMAT μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους τους τομείς της οικονομίας και των επιχειρήσεων του πετρελαίου   και φυσικού αερίου, στις   εταιρείες εξαγωγών / εισαγωγών και στις εταιρείες μεταφορών  πετρελαίου και φυσικού αερίου    Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ-MOGMAT δύνανται να αξιοποιηθούν ως διοικητικά και τεχνικά στελέχη σε διεθνείς ή εθνικές εταιρείες φυσικού αερίου και πετρελαίου στην Ελλάδα, σε άλλες χώρες.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ-MOGMAT δύνανται να απασχοληθούν ως ηγετικά  και διευθυντικά  στελέχη  σε   πολυεθνικές ή εθνικές εταιρείες φυσικού αερίου και πετρελαίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό συγκεκριμένα   :

 • στην Κοινοπραξία του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου ( Trans Adriatic Pipeline, TAP-AG) ,
 • στους αγωγούς φυσικού αερίου ,   Διασυνδετήριος Αγωγός Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB),
 • στην ελληνική εταιρεία ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.,
 • Δηµόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ),
 • στις εταιρείες διανομής φυσικού αερίου στην Ελλάδα,
 • στους τερματικούς σταθμούς φυσικού αερίου (Ρεβυθούσα και πλωτός σταθμός Αλεξανδρούπολης).
 •  σε πολλές άλλες ελληνικές πολυεθνικές εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου  στην Ελλάδα και το εξωτερικό : Motor Oil Ελλάς , ο όμιλος ΕΛΠΕ Α.Ε., Anangel Maran Tankers and Maran Gas, Gaslog Ltd, Dynagas Ltd, Almi Gas S.A., Dryships groups, Navios group, Nikos Tsakos group, Marmaras Navigation Ltd,
 • Καθώς και σε άλλες αλλοδαπές διεθνικές και πολυεθνικές εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό (BP, Statoil, Fluxys, Enagás και Axpo Group κ.α).

 

 

 

 

 

TOP